front16.png
 
Patrol Platoon z Szamotuł to grupa znajomych wspólnie bawiących się w Airsoft, biegająca  z replikami broni oraz odtwarzająca współczesnych spadochroniarzy brytyjskich. 
Drużyna powstała w maju 2010 po zmianie ścieżki zainteresowań- wpierw jako spadochroniarzy brytyjskich z 3PARA - 2008 rok, by w styczniu 2015 przekształcić się w Patrol Platoon. W 2017 roku zespół wziął udział w zlocie Odyseja Historyczna w Kutnie, który rozszerzył krąg zainteresowań o konflikt w byłej Jugosławii z 1999 roku. 

Spotkania składu realizowane są: 
- w umundurowaniu leśnym (DPM) na rekonstrukcję oddziałów będących w Kosowie 1999 w operacji "Agricola" 
- w umundurowaniu pustynnym (DDPM) na rekonstrukcję oddziałów będących w Kandahar 2008 patrolujących prowincję Helmand (Herrick VIII) 

Osoby będące w szeregach grupy mają możliwość wyboru konkretnej jednostki: 
- The 3rd Battalion The Parachute Regiment 
- 216 Signal Squadron 

Patrol Platoon jest nie tylko rekonstrukcją- ma również spójne umundurowanie służące do wspólnych wypadów na manewry AirSoft tych mniej ambitnych poprzez gry ze scenariuszem czy milsim-ów