Polityka prywatności
Szanujemy prawa użytkowników portalu 16aab.net do prywatności. Przeczytaj dokładnie poniższe informacje, aby lepiej zapoznać się z naszą polityką prywatności. Ochronę danych osobowych użytkowników naszego serwisu traktujemy priorytetowo dlatego też postępujemy zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926) .
 
Prawa autorskie
Portal 16aab.net zawiera treści, które są przedmiotem praw autorskich przysługujących ich twórcom i podlegają ochronie zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym Ustawą o ochronie Praw autorskich i praw pokrewnych z dnia 04.02.1994 roku (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).
 
Zastrzeżenia prawne i odpowiedzialność
Portal 16aab.net zastrzega sobie możliwość edycji i usuwania wpisów oraz blokowania użytkowników, którzy naruszają regulamin portalu 16aab.net
Powyższe oznacza, iż administrator 16aab.net w każdym momencie, bez potrzeby podawania uzasadnienia posiada uprawnienie do uniemożliwienia dostępu do określonych treści i danych Użytkowników oraz do odmowy rozpowszechniania lub zaprzestania rozpowszechniania wszystkich lub poszczególnych wypowiedzi/wpisów Użytkownika. Użytkownik zamieszczając wpis w serwisie przyjmuje do wiadomości, że ewentualne usunięcie zamieszczonego przez niego wpisu lub zablokowanie dostępu jest równoznaczne z powiadomieniem go ( zgodnie z treścią Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną) o zamiarze usunięcia wpisu ze względu na naruszenie postanowień regulaminu lub ze względu na wpłynięcie urzędowego zawiadomienia lub uzyskanie przez 16aab.net wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze zamieszczonego wpisu.
 
Wyłączenie odpowiedzialności
Portal 16aab.net, nie ponosi odpowiedzialności za treści i opinie wyrażane przez użytkowników w komentarzach lub postach, tematach na Forum, jak też nie weryfikuje ich treści. Użytkownicy Forum publikują swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Niedopuszczalne jest umieszczanie na łamach Forum treści wulgarnych, obrażających innych, sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc. treści uznanych powszechnie za naganne moralnie i społecznie niewłaściwe.
 
Gromadzenie danych osobowych
Podczas rejestracji na portalu 16aab.net wymagamy podania co najmniej adresu email, loginu i hasła. Adresów email używamy, w szczególności, w celu powiadamiania użytkowników o istotnych zmianach w serwisie, aktualnościach lub komunikatach technicznych. Przeprowadzenie przez Użytkownika procesu rejestracji oznacza, iż Użytkownik akceptuje warunki określone w niniejszym dokumencie oraz Regulaminie umieszczonych na portalu i zobowiązuje się przestrzegać wynikających z Regulaminu obowiązków. Użytkownik może zrezygnować z korzystania z serwisu w każdej chwili, jak też przysługuje mu uprawnienie do domagania się usunięcia jego wpisów oraz danych.
 
Informacje logowania
Podczas korzystania z portalu 16aab.net nasz serwer automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę użytkownika w trakcie wyświetlania witryny. Dzienniki serwera mogą zawierać takie informacje jak: żądanie sieciowe, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania oraz co najmniej jeden plik cookie.
 
Cookies (ciasteczka)
Pliki cookie to małe pliki tekstowe wykorzystywane do zapisywania pewnych informacji na Twoim komputerze. Cookies nie są szkodliwe ani dla Ciebie ani dla Twojego komputera i danych, dlatego zalecamy nie wyłączanie ich obsługi w przeglądarkach. Funkcja logowania w portalu 16aab.net wymaga obsługi ciasteczek. Stosowanie cookies umożliwia dzięki przechowywaniu, poruszanie się po portalu 16aab.net.